List of active policies

Name Type User consent
Polityka prywatności Site policy All users

Summary

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1) administratorem Pana/i danych osobowych jest Fundacja Ośrodka KARTA (w skrócie: FOK) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Narbutta 29 (02-536 Warszawa), wpisana do rejestru fundacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000119146, NIP: 526 030 59 57, REGON: 006210388.

2) Pana/i dane będą przetwarzane w celu uczestnictwa w kursach e-learningowych.

3) FOK ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów oraz stosownych umów niezbędnych do realizacji celu przetwarzania.

4) ma Pan/i prawo do:

●      dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

●      wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;

●      przenoszenia danych;

●      wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie Pana/i danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5) we wszystkich sprawach, w tym związanych z danymi osobowymi, można się z nami skontaktować telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: rodo@karta.org.pl  

Full policy

Platforma e-learningowa pod adresem kursy.archiwa.org, której właścicielem jest Fundacja Ośrodka KARTA, zbiera i przetwarza dane osobowe. Ten dokument określa zasady oraz cele przetwarzania tych danych oraz opisuje, w jaki sposób przestrzegamy Twoich praw i w jaki sposób możesz ich dochodzić.

Definicje

Fundacja Ośrodka KARTA/FOK/My – Fundacja Ośrodka KARTA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Narbutta 29 (02-536 Warszawa), wpisana do rejestru fundacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000119146, NIP: 526 030 59 57, REGON: 006210388

Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Platforma– platforma e-learnigowa, której właścicielem jest FOK, a której dotyczy niniejsza Polityka Prywatności.

Użytkownik/Ty – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług albo funkcjonalności udostępnianych na Platformie.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności. 

A. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH NA PLATFORMIE

Jeżeli korzystasz z Serwisu jako Użytkownik, FOK przetwarza Twoje Dane Osobowe. Przez te dane należy rozumieć adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Twoja aktywność w Serwisie, w tym Twoje Dane Osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach:

  • rejestrowania aktywności użytkowników w celu śledzenia postępów w nauce;

  • utrzymywania kontaktu z użytkownikami za pośrednictwem narzędzi (fora, prywatne wiadomości) dostępnych na Platformie;

  • analitycznych i statystycznych – by stale poprawić jakość usług świadczonych w ramach Platformy i dostosowywać jego funkcjonalności do Twoich potrzeb. Wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes FOK polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników oraz ich preferencji;

  • wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania Platformy.

B. COOKIES

1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na Twoim urządzeniu, gdy przeglądasz Serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies zapisywane przez serwisy internetowe FOK wykorzystywane są wyłącznie w celu umożliwienia działań administracyjnych (logowanie się do zaplecza redakcyjnego) oraz gromadzenia danych statystycznych o popularności i sposobie wykorzystania stron FOK (m.in. adres IP, konfiguracja przeglądarki, informacje o klikniętych odnośnikach czy długości odwiedzin na poszczególnych stronach).

2. Wykorzystujemy cookies do logowania się do administracji stron zarządzanych przez FOK (PHPSESSID) oraz w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA). Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics oraz szczegółową dokumentacją cookies Google Analytics. Jeśli nie chcesz, by Twoje dane były zbierane przez Google Analytics, zastosuj blokujący dodatek Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3. Serwisy obce, do których czasem odsyłamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies pochodzą z serwisu YouTube (opisane są w polityce prywatności). Zarówno Analytics, jak i YouTube mogą używać plików cookie w celu gromadzenia informacji i generowania raportów ze statystykami na temat korzystania ze strony lub aplikacji, jednak bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników. Wbudowane w strony FOK wtyczki serwisów społecznościowych również przesyłają do tych serwisów pewne informacje, zgodnie z zasadami określonymi w ich politykach prywatności (FacebookTwitter).

4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. Wymaga to prostej konfiguracji przeglądarki internetowej. Zobacz, jak zmienić ustawienia cookies:

a) w przeglądarce Internet Explorer,

b) w przeglądarce Mozilla Firefox,

c) w przeglądarce Chrome,

d) w przeglądarce Opera,

e) w przeglądarce Safari  

W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

C. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE OSOBOWE

Masz prawo do:

1. dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

2. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

3. przenoszenia Danych.

4. wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich Danych Osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

D. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Twoich Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

E. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

F. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Okres przetwarzania Danych Osobowych niezalogowanych użytkowników to czas, w którym na Twoim urządzeniu przechowywane będą pliki cookies, user agent i oglądane przez Ciebie zakładki i informacje w serwisie. Google Analytics przechowuje danych o użytkownikach i zdarzeniach na stronach FOK przez 26 miesięcy.

2. W przypadku danych pochodzących bezpośrednio od użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych przez FOK, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika.

G. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Fundacja Ośrodka KARTA.

We wszystkich sprawach w tym w związanych z danymi osobowymi, można się z nami skontaktować telefonicznie, listowo lub za pomocą poczty elektronicznej.

Dane teleadresowe FOK:

ul. Narbutta 29

02-536 Warszawa

tel.: (+48 22) 848 07 12;

848-07-28; 848-07-61

faks: (+48 22) 646 65 11

e-mail: ok@karta.org.pl

kontakt w sprawie danych osobowych: rodo@karta.org.pl

H. ZMIANY POLITYKI

Ochrona Twoich Danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Twoich praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pomocą Serwisu lub wiadomości e-mail.